flag Судова влада України

Стара версія сайту | Лист вебмайстру

Роз'яснення з приводу встановлення факту народження або смерті особи на тимчасово окупованій території України

   Новогродівський міський суд Донецької області з метою надання роз’яснень громадянам, у яких виникають питання щодо встановлення факту народження особи або встановлення факту смерті особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України повідомляє наступне.

   Новогродівським міським судом Донецької області за січень-липень 2017 року розглянуто 29 справ вказаної категорії. З них ухвалено 6 рішень про встановлення фактів народження 6 осіб на тимчасово окупованій території України. 20 рішень ухвалено про встановлення фактів смерті 21 особи на тимчасово окупованій території України. У двох справах було прийнято рішення про повернення заяви заявнику через не усунення недоліків заяви. 1 заяву було повернуто заявнику за його заявою до відкриття провадження у справі.

   Підсудність.

   Відповідно до абзацу 1 частини першої статті 257-1 ЦПК України заява про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України може бути подана до будь-якого суду за межами такої території України незалежно від місця проживання заявника.  

   Водночас за змістом абзацу 2 частини першої цієї статті 257-1 ЦПК України заява про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території України може бути подана за місцем проживання (перебування) заявника до суду за межами такої території України.

   Тобто заява про встановлення факту смерті на тимчасово окупованій території України, на відміну від заяви про встановлення факту народження на цій території, подається з урахуванням загальних правил підсудності передбачених для справ окремого провадження про встановлення юридичних фактів.

   Важливо!!! Документами, з яких можливо встановити місце проживання (перебування) заявника, є паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні та довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

   Суб’єкти звернення до суду.

  Відповідно до частини першої статті 257-1 ЦПК України заява про встановлення факту народження особи на тимчасово окупованій території України, визначеній Верховною Радою України, може бути подана батьками, родичами, їхніми представниками або іншими законними представниками дитини.

   Заява про встановлення факту смерті особи на цій території може бути подана родичами померлого або їхніми представниками.

   Важливо!!! Родинні зв’язки повинні підтверджуватись документально (це може бути свідоцтво про шлюб, народження та ін.) Зміна прізвища у зв’язку із укладанням шлюбу підтверджується свідоцтвом про шлюб, або відповідним витягом, наданим органами державної реєстрації актів цивільного стану.

   Форма звернення до суду зі відповідною заявою та докази.

  Заява про встановлення факту народження або встановлення факту смерті особи подається до суду у письмовій формі. У заяві зазначаються:

-  найменування суду, до якого подається заява;

- прізвище, ім’я, по батькові заявника, найменування або ПІБ заінтересованої особи, а також ПІБ представника заявника, якщо заява подається представником, їх місце проживання (перебування), місцезнаходження, поштовий індекс, номери засобів зв'язку;

У заяві повинні бути викладені обставини за яких відбувся певний факт (дата, місце, час) та обов’язково повинно бути зазначено:

- який факт заявник просить встановити та з якою метою;

- причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;

- докази, що підтверджують факт.

   Важливо!!! З урахуванням першочергової мети встановлення вказаних фактів (отримання свідоцтва про народження або свідоцтва про смерть), заінтересованими особами зазначеними в заявах повинні бути насамперед відповідні органи державної реєстрації актів цивільного стану.

   При зазначені місця народження або місця смерті на окупованій території повинна зазначатися коректна назва населених пунктів, в яких мав місце відповідний факт (село, селище, місто; район; область), з урахуванням вимог Конституції України. Не допускається зазначення назв т.з. «ДНР» або т.з. «ЛНР».

   До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини.

  У якості доказів заявники можуть надавати будь-які документи, речі, з яких можливо встановити обставини справи, а саме, факт народження або смерті особи, у підтвердження залучати свідків.

  За фактом народження у якості доказів можуть бути індивідуальна карта вагітної та породіллі з відповідними результатами аналізів, довідками з лікарні, протоколи ультразвукового обстеження, фотографії, на яких жінка сфотографована під час вагітності, відеозапис пологів, якщо такий відбувався, показання свідків цих подій тощо.

  За фактом смерті у якості доказів можуть бути виписки з історії хвороби, медичні карти, лікарські свідоцтва про смерть, довідки про причину смерті, показання свідків, відомості про місце захоронення, фото, відео зйомка з похорон або місця поховання, договір з ритуальною службою на організацію та проведення похорон, квитанції або чеки про оплату таких послуг тощо.

   Важливо!!! До заяви про встановлення відповідного факту додається у підтвердження неможливості одержання свідоцтва про народження або свідоцтва про смерть особи, лист про відмову у проведенні державної реєстрації народження або смерті відповідним органом РАЦСу. Тобто, до звернення до суду заявнику необхідно звернутись до відповідного органу РАЦС із відповідними документами та заявою про проведення державної реєстрації народження або смерті та отримати лист про відмову у проведенні державної реєстрації.

  Заява про встановлення факту народження або встановлення факту смерті подається разом із її копіями у відповідності до кількості заінтересованих осіб, які зазначені у заяві. Також до заяви додаються перелік документів (доказів), що підтверджують викладені в заяві обставини, у відповідності до кількості заінтересованих осіб, які зазначені у заяві.