flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Новогродівського

міського суду

Донецької області

Від 12.03.2013 року № 02/2-14

 

ПЕРЕЛІК

Відомостей, що становлять службову інформацію та які можуть міститися в документах з організації діяльності Новогродівського міського суду

Донецької області

  1. Відомості в організаційно-розпорядчих документах (накази, розпорядження, рішення, постанови, рекомендації), з питань забезпечення охорони державної таємниці, які містять службову інформацію
  2. Відомості в документах суду, що містять службову інформацію інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.
  3. Відомості в листуванні, нормативно-розпорядчих та облікових документах з питань оформлення допуску працівників до державної таємниці.
  4. Відомості в номенклатурі посад працівників суду,зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
  5. Відомості в документах діловодства з режимно-секретної роботи (номенклатура справ, описи справ, акти про виділення документів до знищення, акти передачі документів, журнали обліку, книга реєстрації та реєстри відправлення кореспонденції тощо).
  6. Відомості про організацію режимно-секретної роботи в суді, у разі розголошення яких можливе настання перешкод для забезпечення охорони державної таємниці.
  7. Відомості в документах з технічного захисту інформації (крім документів загального характеру та таких, які мають гриф обмеження доступу «Таємно» та «Цілком таємно»).
  8. Відомості в документах з питань надання дозволів на проведення оперативно-технічних заходів та оперативно-розшукової діяльності ( крім документів з грифом обмеження доступу «Таємно» та «Цілком таємно»).
  9. Відомості в постановах голови суду про вжиття спеціальних заходів державного захисту.
  10. Відомості, що можуть міститися в документах суду:

які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні, службові записки, накази тощо);

щодо організації та діяльності органів суддівського самоврядування з питань внутрішньої діяльності суду ( протоколи зборів суддів, протоколи оперативних нарад тощо);

з організаційно-кадрової роботи суду, (особові справи суддів та працівників апарату суду, з особового складу, щодо чисельності, складу та руху кадрів, надання відпусток, відрядження, атестації державних службовців апарату суду, дисциплінарні стягнення, проходження медичного огляду тощо);

адміністративно-господарських питань діяльності суду ( окрім інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним майном);

стосовно питань організації ведення роботи з аналізу судової статистики, вивчення та узагальнення судової практики, що передує публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;

щодо внутрішньої організації ведення обліку, реєстрації та зберігання службових документів діяльності суду;

які містять матеріали службових розслідувань.

  11. Відомості, що можуть міститися в книгах обліку, руху особових справ державних службовців апарату суду та трудових книжок і вкладишів до них.

  12. Звіт «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов1язаних».

  13. Відомості що можуть міститися в журналах обліку печаток і штампів суду.

  14. Відомості, що можуть міститися в обліково-статистичних картках на справи, реєстраційних журналах, алфавітних покажчиках справ, обліково-реєстраційних даних автоматизованої системи документообігу суду.

  15. Інші відомості, що становлять службову інформацію і можуть міститися в інших документах з організації діяльності суду , перелік яких визначається наказом голови суду.